Madforbindelse mellem land og by

Koalitionen for madforbindelse mellem land og by 2022-2023 består af Coop Crowdfunding, Foodprint Nordic, FoodSHIFT 2030, Il Buco, La Banchina, Rasmus Holmgård, Rødder, Teresa Andersen og Økoskabet.

De har i fællesskab besluttet at arbejde med dagsordnerne:

Hvordan hænger råvarekvalitet sammen med værdier?

Vi vil skabe opmærksomhed omkring forbindelsen mellem råvarekvalitet og værdier. Vi vil udforske hvad råvarekvalitet består i. Vi vil føre samtaler om hvordan og hvilke krav, vi skal sætte til vores mad, der hvor vi får den. Hvordan hænger kvaliteten af vores råvarer sammen med de værdier og dyrkningsmetoder, som de er dyrket, fremvokset eller produceret i henhold til? Hvad vil råvarekvalitet sige? Hvilke parametre måler vi på?

Hvordan fremmer vi fællesskab og samvirke i madlandskabet?

Vi vil fremme fællesskab og samvirke gennem hele netværket. Madlandskabet består nemlig ikke blot af ‘land’ og ‘by’; det består af et helt netværk af knudepunkter og forbindelser. Vil vi skabe madsystemforandring, må vi have hele rodnettet med. Og for at lykkes med det, må vi sammen udvikle en fælles forståelse for hvilke udfordringer, muligheder og behov, aktører har i forskellige dele af netværket.

Hvordan øger vi tilgængeligheden i madsystemerne?

Vi vil have nemmere adgang til grøn og sund mad for alle. Der er landet over ikke lige adgang for alle til friske, velproducerede grøntsager, frugter, urter, mejeri- og kødprodukter. Det handler både om pris og placering. Det er altså et spørgsmål om økonomisk såvel som geografisk tilgængelighed. Fordrer mere lokalt forankrede madsystemer flere små madmarkeder, i stedet for få supermarkeder? Vi vil udforske, hvordan vi kan øge tilgængeligheden af grøn og sund mad for alle.

Madland om madforbindelse mellem land og by

En af nøglerne til en bæredygtig forandring af madsystemerne er at genfinde forbindelsen mellem land og by. Madens vej fra mark til middagsbord bliver stadig mere kompleks og uigennemsigtig, og vi har brug for igen at få kontakt og overblik, så vi kan træffe fornuftige og oplyste beslutninger omkring den mad, vi spiser.

Flere og flere af os stimler sammen i de store byer, og det gør en stærk forbindelse mellem land og by til en afgørende faktor for at skabe et bæredygtigt madsystem. Der er brug for, at vi som madborgere stiller kritiske spørgsmål og træffer ansvarlige valg – men det kræver, at vi har indblik i den komplekse vej fra mark til middagsbord.

Vi har brug for viden om og kontakt til det madsystem og de mennesker, der producerer og distribuerer vores mad. En indbyrdes forståelse, der kan skabe respekt og nysgerrighed omkring processen og en forståelse af, hvad der skal til for at mønstre bæredygtige madsystemer. Kan hønen, der lægger mine morgenæg, skrabe efter orme i jorden? Tillader kartoffelproduktionen et landskab med insekter og rent grundvand? Indgår kvæget i det omkringliggende økosystem? 

Omvendt må jordbrugeren også vide, hvad der rører sig inde i byerne. Kendskabet til byboernes og restaurantens madkulturelle præferencer er afgørende, hvis vi vil skabe grobund for en meningsfuld udveksling og et frugtbart samarbejde på tværs af værdikæden. 

Gennemsigtighed og viden gør det muligt at engagere sig i madsystemet – og tage del i at gentænke det. Derfor vil Madland gennem møder, medier og viden bidrage til at inspirere, uddanne og forbinde madborgere og madfolk, så det bliver mindre komplekst at forstå madsystemet og ens egen rolle og muligheder i det.

Reference

Inspiration fra https://www.americanostrichfarms.com/blogs/news/why-you-should-know-where-your-food-comes-from