Madforbindelse mellen land og by

En af nøglerne til en bæredygtig forandring af madsystemerne er at genfinde forbindelsen mellem land og by. Madens vej fra mark til middagsbord bliver stadig mere kompleks og uigennemsigtig, og vi har brug for igen at få kontakt og overblik, så vi kan træffe fornuftige og oplyste beslutninger omkring den mad, vi spiser.

 

Flere og flere af os stimler sammen i de store byer, og det gør en stærk forbindelse mellem land og by til en afgørende faktor for at skabe et bæredygtigt madsystem. Der er brug for, at vi som madborgere stiller kritiske spørgsmål og træffer ansvarlige valg – men det kræver, at vi har indblik i den komplekse vej fra mark til middagsbord.

Vi har brug for viden om og kontakt til det madsystem og de mennesker, der producerer og distribuerer vores mad. En indbyrdes forståelse, der kan skabe respekt og nysgerrighed omkring processen og en forståelse af, hvad der skal til for at mønstre bæredygtige madsystemer. Kan hønen, der lægger mine morgenæg, skrabe efter orme i jorden? Tillader kartoffelproduktionen et landskab med insekter og rent grundvand? Indgår kvæget i det omkringliggende økosystem? 

Omvendt må jordbrugeren også vide, hvad der rører sig inde i byerne. Kendskabet til byboernes og restaurantens madkulturelle præferencer er afgørende, hvis vi vil skabe grobund for en meningsfuld udveksling og et frugtbart samarbejde på tværs af værdikæden. 

Gennemsigtighed og viden gør det muligt at engagere sig i madsystemet – og tage del i at gentænke det. Derfor vil Madland gennem møder, medier og viden bidrage til at inspirere, uddanne og forbinde madborgere og madfolk, så det bliver mindre komplekst at forstå madsystemet og ens egen rolle og muligheder i det.

Reference

Inspiration fra https://www.americanostrichfarms.com/blogs/news/why-you-should-know-where-your-food-comes-from