Retfærdig mad

Koalitionen for retfærdig mad 2022-2023 består af Changing Food, Morten Kromann Nielsen, Haver til Maver, Pantrii, Rabarbergaarden, Seerupgaard, SenseOfNordicFood og Slow Food.

De har i fællesskab med koalitionen for grøn mad besluttet at arbejde med dagsordnerne:

Hvad koster mad? 

Vi vil arbejde for at skabe forståelse for, hvad råvarens reelle pris er. Vi spørger: Hvad er forskellen på pris og værdi? Vi vil fremme en tilgængelig forudsætning for at træffe oplyste valg om mad og måltider. Vi vil åbne op for den sorte boks, der er vores værdikæde fra jord til bord. Vi vil arbejde for systemforandring frem for symptombehandling.  

Hvordan sikrer vi lige adgang for alle?

Vi vil styrke dialogen om, hvem der har ret til hvad; Hvem bestemmer, hvornår en råvare er ‘dyr’? Vi vil arbejde for forståelse, gennemsigtighed og indsigt, så samtalen kan blive fælles; Hverdagsmad er alles ret; Har fx alle børn og socialt marginaliserede adgang til et ordentligt måltid? Men hvem bestemmer, hvad der er ordentligt eller retfærdigt? Vi vil bruge både globale og historiske perspektiver til at udfordre gængse forestillinger, om hvad retfærdig mad er. 

Hvordan fornyer vi synet på arbejdsmiljø?  

Vi vil arbejde for at skabe strukturer, så fremtidens madvirksomheder og -organisationer er sunde med mennesker, der har det godt. Vi vil medvirke til gennemsigtighed i måltiders reelle omkostninger for de mennesker, der står bag.  

Madland om Retfærdig mad

Madland arbejder for et retfærdigt og demokratisk madsystem, som sikrer gode vilkår både for de mennesker, der producerer og arbejder med maden, og de husdyr, som indgår i produktionen. 

Det er ikke kun klima og økosystemer, der lider under vores nuværende madsystem. Vi har brug for et større fokus på den sociale bæredygtighed gennem hele værdikæden og på at skabe et retfærdigt og demokratisk madsystem, der sikrer gode vilkår for dem, der producerer vores mad, og rigelig, sund og kulturelt passende mad til dem, der skal spise den.

Det kræver en omfordeling af de ressourcer, vi har til rådighed, så folk ikke sulter og fejlernæres i det globale syd, mens madspild og overforbrug hersker i det globale nord. Samtidig skal vi sikre alle adgang og råd til mad, der både fylder vores basale næringsbehov, bevarer lokale madtraditioner og vækker interesse for den mad, vi spiser

Et retfærdigt madsystem inkluderer og omfavner diversitet og mangfoldighed med lige vilkår uanset køn og etnicitet og gode, trygge arbejdsvilkår og lønforhold gennem hele madsystemet. Retfærdig mad produceres desuden i et demokratisk system med korte produktionskæder og lokale madsystemer på lille skala, så ejerskabet over ressourcerne er på producenternes hænder, ikke investorernes

Det skaber større retfærdighed – og større gennemsigtighed. Derfor sætter Madland fokus på lokale producenter, som ønsker ejerskab over og indflydelse på lokalmiljøets produktion. Vi sætter scenen for nye spirende stemmer i madsystemet og arbejder for at skabe større transparens i den mad, vi spiser.