Retfærdig mad

Madland arbejder for et retfærdigt og demokratisk madsystem, som sikrer gode vilkår både for de mennesker, der producerer og arbejder med maden, og de husdyr, som indgår i produktionen. 

 

Det er ikke kun klima og økosystemer, der lider under vores nuværende madsystem. Vi har brug for et større fokus på den sociale bæredygtighed gennem hele værdikæden og på at skabe et retfærdigt og demokratisk madsystem, der sikrer gode vilkår for dem, der producerer vores mad, og rigelig, sund og kulturelt passende mad til dem, der skal spise den.

Det kræver en omfordeling af de ressourcer, vi har til rådighed, så folk ikke sulter og fejlernæres i det globale syd, mens madspild og overforbrug hersker i det globale nord. Samtidig skal vi sikre alle adgang og råd til mad, der både fylder vores basale næringsbehov, bevarer lokale madtraditioner og vækker interesse for den mad, vi spiser

Et retfærdigt madsystem inkluderer og omfavner diversitet og mangfoldighed med lige vilkår uanset køn og etnicitet og gode, trygge arbejdsvilkår og lønforhold gennem hele madsystemet. Retfærdig mad produceres desuden i et demokratisk system med korte produktionskæder og lokale madsystemer på lille skala, så ejerskabet over ressourcerne er på producenternes hænder, ikke investorernes

Det skaber større retfærdighed – og større gennemsigtighed. Derfor sætter Madland fokus på lokale producenter, som ønsker ejerskab over og indflydelse på lokalmiljøets produktion. Vi sætter scenen for nye spirende stemmer i madsystemet og arbejder for at skabe større transparens i den mad, vi spiser.