Om koalitioner

Vil du være med til at gentænke maddanmark? Kom og tag del, vi er i Madland nu klar til at tage næste store skridt i arbejdet med at samle Danmarks agenter for bæredygtig forandring af vores madsystem.

Vi rækker ud til dig og en mangfoldig række af virksomheder, organisationer, eksperter og videnspersoner på tværs af madsystemet med en invitation til at slutte dig til et fælles program, hvor vi arbejder for handling og problemløsning: Kom med i en af Madlands fire nyetablerede koalitioner de næste 12 måneder.

I 2022 samler Madland fire koalitioner med 8-12 aktører i hver, under hver sit overordnede tema. En koalition er defineret ved et samarbejde mellem forskellige aktører for at nå et fælles mål eller fremme en fælles dagsorden. Og koalitioner skal der til, for at vi kan accelerere omstilling og forandring af madsystemet. 

I Madland arbejder vi med forandring af madsystemet inden for fire overordnede temaer, og det er også de temaer, der sætter rammen for Madlands fire koalitioner.

I hver koalition sætter vi i fællesskab rammerne for årets fokus og et konkret program af møder, samtaler, podcasts, nyheder, studieture og meget mere. Sammen sætter vi således scenen for nye møder, samarbejder og værdifællesskaber blandt os, der tager gaflen i den anden hånd og arbejder og spiser på nye måder for at bryde med madsystemet, som vi kender det i dag.

Vi skal stå sammen!

De fire koalitioner er: 

Vigtige datoer

14. juni: Madland Koalitioner - programmøde
18. august: Åbning af Madland Festival 2022 med Streetfood om Søerne
18. august til 9. oktober: Madland Festival 2022
7. oktober: Fejring af madbranchen
20.-23. april 2023: Madland Festival 2023

Du bestemmer indhold 

Som aktør i en koalition i Madland er I medskabere af et målrettet forum for problemløsning og vidensdeling med fokus på det, der optager jer. 

I fællesskab med de øvrige aktører besluttes i koalitionen både fælles problemstillinger og konstruktive tilgange til koalitionens program og aktiviteter et år frem. Med andre ord: I bestemmer i fællesskab både, hvad I ønsker at sætte fokus på, og hvordan I kan blive klogere, finde nye samarbejder og skabe løsninger.   

Som aktør i en koalition i Madland bruger I derfor jeres gode energi og begrænsede ressourcer konstruktivt, effektivt og relevant med fokus på emnerne, mens Madland bistår med praktikken og formidlingen rundt om koalitionerne.  

Madland skaber rammer, faciliterer og formidler

Ansvaret for programmets rammer ligger hos Madland, ligesom vi står for den praktiske afvikling af de aktiviteter, der er en del af programmålene, og faciliterer og iværksætter møder og samtaler, håndterer medieproduktion og viden mm. Vi gør det i tæt dialog med jer i koalitionen.  

Det er også Madlands opgave at formidle, kommunikere og skabe opmærksomhed og presse om alt, der foregår i regi af koalitionerne: Fra begivenheder og møder til resultater, og i forskellige formater fra podcasts til pressemeddelelser. Igen i tæt dialog med hver koalition. 

Programmål 

Madland vil være et samlingspunkt, hvor vi sammen engagerer, inspirerer og begejstrer til undren såvel som handling. Vi vil gennem møder, medier og viden forbinde og ruste professionelle madfolk såvel som madborgere til at tage aktiv stilling til vores ansvar og indflydelse i den bæredygtige forandring. Det gør vi med:

Aktiviteter for hver af de fire koalitioner fra 1. juni 2022 til 31. maj 2023:
 • 1 studietur
 • 2 samtaler og møder på fx folkemøder og festivaler
 • 1 laboratorium 
 • 1 podcast 
 • 4 artikler og vidensopsamlinger 
Pr- og kommunikationsindsatser for hver af de fire koalitioner fra 1. juni 2022 til 31. maj 2023:
 • 30 posts på Madlands sociale medier + digital annoncering = 120 posts total
 • 1 presseindsats 
 • 1 fotoserie
 • 1 video 
Fælles på tværs af Koalitioner fra 1. juni 2022 til 31. maj 2023:
 • Madland Festival
 • Madland Magasin - 1 digitalt magasin som www.madlandskaber.dk
 • 1 samlet eventkalender på madland.dk
 • 2 overordnede presseindsatser
 • 15 nyhedsbreve 
 • Programmøder

Hvad koster det at være med?

Madland er noget, vi skaber sammen. Madland finansieres 50% af deltagende aktører i de fire koalitioner med indtægter fra salg af billetter til programmets aktiviteter og 50% af Koalition i form af arbejdstid og afholdelse af direkte omkostninger.

 • 5.000 kr. + moms per måned = 60.000 kr + moms om året for landmænd, producenter, madkulturhuse, interesseorganisationer, medier, uddannelsesinstitutioner og politiske aktører
 • 1.500 kr. + moms per måned = 18.000 kr + moms om året for iværksættervirksomheder 
 • 200 kr. + moms for videnspersoner som forskere, eksperter mv.