Madland Koalition: Det globale syd

Hvordan spiser og arbejder vi for mere klimaretfærdige madsystemer og sikrer unge jordbrugere i det globale syd retten til at dyrke deres oprindelige afgrøder? Vores madvalg i Danmark er forbundet til globale madsystemer. I partnerskab med Mother Tree og med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje OpEn stifter vi Madland Koalition: Det globale syd med fokus på retfærdig mad. I koalitionen samler vi jordbrugere, producenter, iværksættere, kokke, NGO'er, mediefolk, købmænd, madborgere m.fl. for kollektivt at skabe nysgerrighed, engagement og handling.

Tag del i Madland Koalition: Det globale syd

Kom og vær med til at sætte dagsordenen og gør dit samfundsansvar gældende gennem Madlands program. Vi søsætter et program for hele året, hvor vi samler visionære madfolk i Madland Koalition: Det globale syd, så vi i fællesskab kan invitere indenfor og udenfor til samtaler, studieture, laboratorier og programmøder og kan publicere podcasts, artikler, magasin, nyhedsbreve og dele i vores sociale medier.

Vil du tage aktiv del i Madland Program, så kom med til vores programmøde og hør, hvordan du slutter dig til koalitionen. Skriv dig op til at høre mere. 

Madland Koalition: Det globale syd sker i partnerskab med The Mother Tree og er støttet af Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje OpEn.