Madland Råd

Madland Råd er stiftet 23. marts 2022 for at understøtte Madlands fundament og udvikling. Rådet er Madlands strategiske sparringspartner og repræsenterer stærke virker både inden for og uden for madens verden. Madland Råd består af:

Skærmbillede 2022-05-20 kl. 15.45.34

Line Rise Nielsen

Med afsæt i solidt kendskab og mangeårig indsigt i fødevaresystemer og aktørerne i værdikæden har Line stået i spidsen for igangsætning af både nationale og EU-projekter. Fx var hun projektleder for udvikling og implementering af skolemadskonceptet EAT i Københavns Kommune. 

Line har en baggrund i statskundskab og har specialiseret sig krydsfeltet mellem strategisk rådgivning, fundraising og politiske udviklingsprocesser inden for offentlig forvaltning. Hun har mange års erfaring fra flere offentlige organisationer som Københavns Kommune, Københavns Madhus og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 

Line har en dybtfølt tro på de professionelle køkkeners afgørende rolle i en bæredygtig forandring af madsystemerne. Siden 2014 har hun drevet selvstændig konsulentvirksomhed i FoodCause og stiftede i 2020 Changing Food. I 2017 var hun en af de tre medstiftere af kooperativet og madiværksætterhuset CPH Food Space og har siden været en del af bestyrelsen.  

Skærmbillede 2022-05-20 kl. 15.45.04

Daniel Hervik

Daniel Hervik er direktør i det gastronomiske skolehaveprogram Haver til Maver, hvor tusindvis af børn dyrker, høster og tilbereder egne afgrøder som del af undervisningen i folkeskolen. Det sker altid i fællesskab og sammen med Haver til Mavers kokke, landmænd, gartnere eller naturvejledere.

For Daniel er naturen, haven og køkkenet – der tilsammen udgør skolehaven – det vigtigste læringsrum i det 21. århundrede, fordi det leverer: Konkret håbs- og handleorienteret klima-bæredygtighedsundervisning; Praksisfaglighed og relationer med ikke-akademiske rollemodeller; Ramme for positive, stærke børnefællesskaber og sundhedsfremme; Faglokale, der kobler teori og praksis; Frirum fra forventninger, målbarhed og instrumentalisering. 

Børns opvækst og skolegang bliver ofte taget for givet eller overset i diskussioner om fremtidens samfund og grøn omstilling. Det vil Daniel lave om på, bl.a. gennem deltagelse i Madland Råd som ét af de inspirerende, nye fora for kommunikation og meningsdannelse, der er grobund for svære diskussioner om en af jordens og menneskets største udfordringer: Maden i fremtiden.

Skærmbillede 2022-05-20 kl. 15.45.47

Mia Maja Hansson

Mia Maja Hansson kalder sig selv en madpirat, der lever for at skabe en mere mangfoldig og bæredygtig madkultur med sunde virksomheder og mennesker, der har det godt.

Mia Maja er til dagligt bestyrelsesforperson i madinnovationshuset og kooperativet CPH Food Space, medskaber i festivalen Street Food om Søerne og derudover er hun direktør, underviser og rådgiver i madiværksætterhuset og delekøkkenet Kitchen Collective. Siden 2015 har Mia Maja mødt og hjulpet mere end 500 madiværksættere.

At udvikle fremtidens grønne og sunde madvirksomheder handler ikke kun om madproduktet, men også om måden hvorpå virksomheden inddrager og arbejder med sine omgivelser. Vores madsystem står over for en lang række udfordringer, og de kan kun løses i kollegaskab og i samarbejde, og det, håber Mia Maja Hansson, er et tiltag som Madlands koalitioner kan bidrage til.

Mia Maja arbejder for at erstatte det kapitalistiske succeskriterie med et bæredygtigt alternativ: En grøn, inkluderende og fællesskabsorienteret bundlinje. Netop derfor ønsker Mia Maja at engagere sig i Madland Råd. 

Skærmbillede 2022-05-20 kl. 15.46.02

Thomas Køster

Thomas Elletoft Køster er kulinarisk leder af Rabarbergaarden, en holistisk og autentisk madvirksomhed med økologisk selvforsynende landbrug, restaurant, Grøn Købmand, gårdbageri, skolehaver og planteskole i Nordsjælland. Her arbejder han med at genskabe forbindelsen mellem jorden og bordet sammen med et team af dedikerede madmennesker, fra gartnere og landmænd til bagere og kokke. 

Med faglig baggrund i det gastronomiske som uddannet kok og a la carte-kok i en årrække i Danmark, Sverige og Frankrig har Thomas siden haft fokus på madens vej fra jord til bord med fokus på dem der ikke altid har en stemme, nemlig børn og ældre. Thomas er desuden aktiv i det lokale producentnetværk, Gribskov Spisekammer, samt næstformand i Rådet i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Thomas er certificeret coach og har specialiseret sig i arbejdet med omstillingsprocesser og styrket faglighed blandt ansatte i offentlige køkkener. Han stod i spidsen for KØS (Københavns Økologiske Skolemad) der var forløberen til skolemadssystemet Eat og har bragt smag og duft tilbage i modtagekøkkenerne på de Københavnske plejecentre. 

I Madland Råd vil Thomas arbejde for genskabe madforbindelsen mellem land og by. Landbruger og madborger er i hver sin ende af fødevaresystemet men er samtidig hinandens forudsætning for, at vi kan ændre fødevaresystemet til et system der er præget af respekt, bæredygtighed og gennemsigtighed.

Skærmbillede 2022-05-20 kl. 15.45.14

Kristine Barenholdt Bruun

Kristine Barenholdt Bruun er leder af Det Cirkulære Laboratorium, som er sat i verden af Roskilde Festival og Tuborgfondet. Formålet med laboratoriet er at give unge iværksættere en mulighed for at teste de produkter, forretningsmodeller og løsninger, som kan bidrage til den grønne omstilling. 

Det cirkulære Laboratorium benytter midlertidige platforme som eksempelvis Roskilde Festival og vidensfestivalen Grasp som testlaboratorier. Her får iværksættere inden for mad, emballage, byggeri, ressourcer og affald med mere muligheden for at trykteste deres løsning, indsamle empiri og brugerdata. Når testen er slut, bliver iværksætterne sluset ind i Det Cirkulære Laboratoriums netværk og får hjælp gennem et korps af mentorer til at komme videre med udviklingen af deres løsning.

Kristine Barenholdt Bruun kommer fra en stilling som kommunikationschef i BLOXHUB – den nordiske hub for bæredygtig byudvikling, hvor hun har været med til at udvikle stedet fra lille start-up til en større nordisk medlemsorganisation med 350 medlemsvirksomheder tilknyttet. Senest har hun taget en uddannelse fra Cambridge University i Business Sustainability Management.

I Madland Råd håber Kristine Barenholdt Bruun på at kunne bidrage til at udvikle meningsfulde partnerskaber på tværs af aktører i madsystemet. Selv siger hun: ”Når producenter, leverandører, forhandlere og forbrugere går sammen om at løse de specifikke udfordringer, der er relateret til grøn omstilling, så lykkes vi bedre, mere effektivt og med større gennemslagskraft”.

Morten Madland (2)

Morten Kromann Nielsen

Morten forsker og underviser på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvor han også sidder i skolens Bæredygtighedsråd. Han er desuden medlem af Bæredygtighedsrådet i Kerteminde Kommune. 

Med over 20 års erfaring med at udvikle tilgangen til mad som drivkraft for børn og unges myndiggørelse, dannelse og samfundsdeltagelse arbejder Morten for at bygge bro mellem praksis, forskning og uddannelse. Han har været involveret i en række lokale, nationale og EU-initiativer inden for skolehaver, skolemad, skolefrugt, madkundskab og maddannelse samt i at udvikle mad- og måltidspædagogik. Aktuelt forsker han i madretfærdighed – food justice – som drivkraft for social forandring i USA og Danmark.

Morten har kæmpet for styrke mad og måltider som en ressource for lærere og pædagogers arbejde med demokratisk dannelse, inklusion, trivsel, sundhedspædagogik og uddannelse for bæredygtig udvikling.

Aktuelt er Morten optaget af at bruge sin forskning til at uddanne pædagoger som forandringsagenter, bl.a. ved at opbygge en campushave og skabe nye samarbejder mellem uddannelsen, socialøkonomiske jordbrugsvirksomheder og lokale NGO’er. 

I Madland Råd vil Morten arbejde for en dagsorden om mad som social retfærdighed. Det er en dagsorden, der rummer store potentialer for nye fællesskabende og samfundsforandrende koalitioner, og som udfordrer gængse velfærdsstatslige og individualiserende forståelser af madsystemer.