Vil vi gentænke København som madby, skal vi have flere grønne, permanente og spiselige byrum, der kan danne grobund for meningsfulde fællesskaber og give byboerne jordforbindelse. Det mener – og udlever – Livia Urban Swart Haaland, som Madland i 10. del af portrætserien Madsystembryder har interviewet om hendes virke, version og vilje til forandring.
Vi former og forandrer verden, som vi spiser. Og vi er ved at spise os til udryddelse. Hvordan recirkulerer vi den mad, der går til spilde? Madland tog på besøg hos medlem af Madland Koalitioner og stifter og direktør for BRØL, Saimon Skurichin for at lære, søge svar på tiltale og tegne et portræt.