Madland Koalitioner: Håndslagsaftale om medlemskab

Velkommen til Madland Koalitioner!

Som medlem af Madland Koalitioner træder du ind i et fællesskab af agenter for samfundsansvarlig forandring. Vi kalder os madsystembrydere. Sammen gentænker vi madsystemet og engagerer, inspirerer og begejstrer til undren såvel som handling, gennem møder, medier og viden i Madland Program.

Tak for dit mod og din virkelyst, vi vil gøre vores bedste for, at du finder din tid, dine gentænkstanker og dit samvirke meningsfuldt investeret.

Håndslagsaftale

Dette er en håndslagsaftale, hvor du giver os håndslag på, at være medlem af en Madland Koalition ved at:

Tilslutte dig Madland Vilje og Værdier
Blive fortrolig med din rolle
Udfylde oplysninger om dig og dit virke

Du giver os håndslag på medlemskab ved at udfylde og indsende dine oplysninger. Har du spørgsmål, undren eller andet, så tøv endelig ikke med at række ud til os. Takket være støtte fra Københavns Kommune og Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje OpEn, så er medlemskabet gratis. 

Det hele tager cirka en god kop kaffes tid at gå igennem. Tak og god fornøjelse!

Bedste hilsner
Marie Sainabou Jeng og Jacob Damgaard

Din rolle i koalitionen

Som medlem i en koalition i Madland bruger du og din organisation den gode energi og måske begrænsede ressourcer konstruktivt, effektivt og relevant med fokus på det, der optager dig. Det er os i Madland, der står for praktikken, indhold til kommunikationen og formidlingen og produktionen rundt om koalitionerne.

Herunder beskriver vi, hvad der konkret forventes af dig som deltager i en koalition, og hvordan du og dit virke eller din organisation kan bidrage yderligere, afhængig af ståsted og ressourcer.

Din dagsorden i et fælles program

En koalition er defineret ved et samarbejde mellem dig og din organisation og de øvrige medlemmer om at fremme en fælles dagsorden. Dine to vigtigste roller i koalitionen er således – i fællesskab med de andre medlemmer – at definere det eller de emner, I ønsker at sætte fokus på i løbet af året, og hvordan vi sammen kan løfte den dagsorden og gøre den levende og relevant gennem Madland Program.

Møder og medier

Gennem møder og medier forbinder og ruster Madland professionelle madfolk såvel som madborgere til at tage aktiv stilling til ansvar og indflydelse i den samfundsansvarlige forandring. Det er her, at du kan møde og udveksle med dine koalitionsfæller, og det er her Madland fremviser og gør det muligt for dig og andre madsystembrydere og øvrig samfund at lære om og engagere sig i medlemmernes samfundsansvar.

Madland sætter rammerne og driver kommunikationen strategisk og medlemmer og andre madsystembrydere er indholdet. Det er altså Madland, der skaber og producerer det hele lige fra samtale, studieture, festival til artikler, sociale medier, podcast og til presseindsatser. Din rolle kan fx være at lægge gård til studietur, scene til event, dialog til samtale, citat til en artikel eller pressemeddelelse eller noget fjerde. Fortæl os, hvordan du og dit bagland kan komme i spil. Og vi hjælper med at få det til at ske.

Formidling og kommunikation

For at nå bredest muligt ud, forventer vi, at du løbende videredeler og -formidler vores fælles kommunikation fra Madlands kanaler, ud over hvad du evt. måtte producere på egen hånd. Husk at tagge @madlanddk og bruge #madlanddk. Vi udarbejder desuden en fælles guide med kommunikationskit, så det er nemt og overskueligt med fælles kommunikation.

Dine oplysninger om dig og dit virke

Her kan ud udfylde relevant information om dig, dit virke eller din organisation, så vi kan inkludere og kommunikere om dig i Madland Program.

Madland Vilje og Værdier

Vi vil skabe et inkluderende fællesskab af agenter for et samfundsansvarligt madsystem – vi kalder jer madsystembrydere.

Vi vil inspirere, uddanne og forbinde, så det bliver mindre komplekst at forstå madsystemet og ens egen rolle.

Vi vil arbejde for at skabe større transparens, i maden vi spiser og sætte ansigt på folkene bag maden.

Vi vil begejstret sætte scenen til nye og spirende stemmer.

Vi vil give overblik, indblik og udblik gennem møder, medier og viden