Cirkulær mad

I dagens madsystem spildes ⅓ af den mad, der fremstilles. Det skal der laves om på – og det kan kun gå for langsomt. Madland arbejder for et cirkulært madsystem, hvor ressourcerne er i evigt kredsløb. Et system, hvor spild, bi- og restprodukter bliver genanvendt og betragtet som en ressource, der skaber både økonomisk og miljømæssig værdi. 

 

I dag dominerer en primært lineær madproduktion, hvor vi fremstiller maden, spiser den og smider resterne ud. Udover resterne fra middagsbordet ender en stor del af de restprodukter og sidestrømme, der opstår på madens vej fra jord til bord, også som affald – fra den tilbageværende mask i ølproduktionen til krumme agurker fra marken. 

I et cirkulært madsystem er ressourcerne derimod i evigt kredsløb, hvor spild, bi- og restprodukter bliver genanvendt og betragtet som en ressource, der skaber både økonomisk og miljømæssig værdi. For at gå fra lineært til cirkulært madsystem må dem, som producerer, distribuerer, forarbejder og spiser maden forbindes og arbejde sammen. Mask fra ølproduktion kan blive til brød, og grøntrester fra restauranten til dyrefoder, som igen bliver til kød på menuen. 

I dagens madsystem spildes ⅓ af den mad, der fremstilles – og her er sidestrømmene fra produktionen endda ikke medregnet. Det er enorme mængder ressourcer, som går til spilde. Madland ser det som et fælles ansvar, at klodens begrænsede ressourcer anvendes respektfuldt og klogt og fordeles retfærdigt mellem den globalt voksende befolkning, så man ikke smider mad ud i én del af verden, mens folk sulter i en anden.

Sidestrømme og spild fra madproduktionen kan og skal redistribueres, upcycles og genanvendes gennem alle led af madens værdikæde - fra jordbruger og forhandler til restaurantkøkken og middagsbord. Kort sagt skal madens cyklus gentænkes med et konstant fokus på madaffaldets næste formål og potentiale, så vi kan gå en mere cirkulær produktion og distribution i møde.

 

Referencer

Sevasti Chatzopoulous, ph.d. institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet:https://videnskab.dk/kultur-samfund/det-skal-vi-goere-hvis-vi-vil-have-cirkulaer-oekonomi-for-foedevarer

Rapport af FN, 2013: Food wastage footprint: https://www.fao.org/3/i3347e/i3347e.pdf + https://unric.org/da/mens-mennesker-sulter-gaar-en-tredjedel-mad-tabt-eller-til-spilde/