fbpx
Category Artikler, Nyheder
Foto: Anton Scharling Krebs

I første del af Madlands artikelserie om madsystemiske læringer fra Madland Festival 2022 bringer vi fortællingen om, hvordan jordbrugere gentænker dyrkning. Bliv klogere på forskydning af effektivitet ved sammenplantning af forskellige plantearter i flere lag i det regenerative jordbrug på Andelsgaardes Lerbjerggård i Melby. 

Af Anton Scharling Krebs

På Madland Studietur til markvandring hos forvalterne for AndelsgaardeLerbjerggård i Melby, Nanna Thomsen og Christopher Lundgren, oplevede vi, at de havde udplantet græskar under deres unge æbletræer i den spæde frugtlund.

Det er en gentænkning og forandring af den traditionelle måde at drive frugtlund på – så hvorfor gør de det?

“Det har vi gjort, for at maksimere fotosyntesen ved at have planter i flere “lag”. Græskarplanter på jorden, buske i midten og træer øverst. Og så skaber træerne et godt miljø for græskarene, da de skaber læ. Med andre planter end græskar kunne der også være en fordel i at træerne skaber skygge, men det er ikke så vigtigt for græskarplanterne,” lyder svaret.


Polykultur er både godt for mennesker, planter og mikroliv 

Sammenplantninger af denne art ses ikke hos monokulturelle konventionelle og større økologiske landbrug, der hellere planter store arealer til med kun én afgrøde, men metoden vinder undertiden frem særligt i den regenerative jordbrugsbevægelse og inden for permakultur, der i høj grad arbejder med polykulturer.

Polykulturer betyder, at man planter flere “kulturer”, dvs. plantearter, på samme areal – ved sammenplantning forstået som ind imellem hinanden. 

Metoden er særligt udbredt inden for det regenerative jordbrug, da man typisk dyrker på et mindre areal og derfor må sørge for at få meget ud af det.

Her gør sammenplantning mere effektiv brug af arealet ved at maksimere fotosyntesen og tillade dyrkning i flere luftlag eller niveauer, samtidigt med at man kan plante afgrøder, der komplimenterer hinanden og vokser fordelagtigt i fællesskab.

Effektivitet er samliv og samarbejde – ikke udnyttelse og udpining

I denne tilgang ser vi også en anderledes måde at tænke effektivitet på end i det konventionelle landbrug, særligt ift. planter.

I det konventionelle landbrug betyder effektivitet typisk enten at plante flere planter af samme art tættere i jorden eller udvide arealet, plante det til med flere planter af samme art og på baggrund af udvidelsen kunne høste flere (af samme slags) enheder, når man alligevel er ude med høstmaskinen.

Til forskel fra det konventionelle, udnytter Nanna og Christopher arealet ikke kun på jorden, men også i luften, luftlagene, over samme areal ved at plante flere forskellige arter sammen – både nogle der vokser langs jorden, i hoftehøjde og i hovedhøjde. 

Det hænger også sammen med, at Nanna og Christopher ikke bruger maskiner til at høste med. Derfor kan de plante meget tættere, end når de konventionelle landmænd planter “tæt”, og dermed undgå at blotlægge en hel masse bar – hvilket også vil sige sårbar – jord som deres konventionelle kolleger, der skal have plads til traktorspor.

På den måde sikrer de også mange flere levende planterødder i jorden pr. kvadratmeter, hvilket både er godt for mikrolivet i jorden og jordens evne til at binde kulstof. Win-win!

Forskellige børn leger bedst

Et eksempel på sammenplantning er Three Sisters. De tre søstre består af majs, bønner og squash (eller græskar) og er, så vidt vides, mindst blevet dyrket i 700 år af oprindelige amerikanske folk. Søstrene udgør en utroligt fordelagtig treenighed af flere årsager. 

De stærke majsplanter agerer, som enhver god storesøster, den stabile løftestang for lillesøster bønne, der, fordi hun er en klatretøs (eller -plante), med sine altomfavnende plantearme kan kravle op ad majsstilken og til gengæld bidrage med at binde kvælstof fra luften og transportere det ned i jorden som næring til fordel for sine søstre.

Sidst, men slet ikke mindst, giver squashplantens store blade dække til jorden, som både forhindrer søstrenes konkurrerende planter i at brede sig (altså “ukrudtet”) og hjælper jorden med at holde på vand og næring ved at beskytte den mod direkte sollys og bidrage med endnu flere levende, sukkerstof-producerende planterødder.

Og som en ekstra gave til søskendeflokken har squashplanterne pigge, der holder bønne-sultne “skadedyr” væk. 

Det er da en magisk symbiose! 

Er du mere nysgerrig på, hvad der foregår i marken hos Nanna og Christopher, kan du følge med på Facebook her og Instagram her.

Andelsgaarde, der arbejder for et mere demokratisk ejerskab og regenerativ forvaltning af den danske landbrugsjord, kan du blive medlem af her.