fbpx
Category Artikler, Nyheder

I en tid, hvor der hele tiden arbejdes for at gentænke vores madsystem, er det vigtigere end nogensinde at arbejde sammen for at løse de mange nye udfordringer, der følger med. Det påpeger Morten Holm Juhl og Mehnaaz Maleta fra Copenhagen Business School og Det Kongelige Danske Kunstakademi. Med hjælp fra bl.a. Madland har de studeret potentialet i arbejdsfællesskaber, og opfordrer branchen til at facilitere flere platforme, hvor aktører kan dele viden og samarbejde om at skabe en mere bæredygtig madproduktion målt på både omsætning og klimabelastning.

Stadig flere virksomheder arbejder i disse år på at finde nye og grønnere måder at få mad på folks tallerkener. Fra gentænkt landbrugspraksis med fokus på at skåne økosystemerne i jorden til cirkulære produktionsmetoder, hvor der findes ny anvendelse af spildprodukter, der tidligere blev set som affald.

Det giver mening at lede efter en mere bæredygtig praksis til vores madsystem, der bærer ansvaret for mange af de klimaproblemer, vi kæmper for at modarbejde. Men det bringer også en række udfordringer med sig at arbejde på nye måder, der ikke nødvendigvis matcher det eksisterende madlandskab.

Derfor bliver videndeling og samarbejde en stadig vigtigere nøgle til succes for fremtidens madfolk, mener Morten Holm Juhl og Mehnaaz Maleta fra Copenhagen Business School og Det Kongelige Danske Kunstakademi. De undersøger i disse måneder potentialet i at skabe et stærkere samarbejde mellem ligesindede virksomheder, der arbejder med cirkulære principper som upcycling og genbrug af overskydende ressourcer fra produktionen.

“Man siger, at helheden er større end summen af de enkelte dele, og det er den talemåde vi har arbejdet ud fra. Vores tese har været, at den værdi, man selv kan genere som virksomhed, kan blive væsentligt større ved at arbejde mod et fælles mål i samarbejde med andre. Vi ser på, hvordan virksomheder arbejder med at generere viden og udvikle nye produkter og forretningsmodeller, og vi ser et stort potentiale i at styrke den proces gennem sparring og samarbejde med andre virksomheder med samme værdisæt,” forklarer Morten Holm Juhl.

Kan styrke alle parters vækstpotentiale

Til deres specialeprojekt samlede han og Mehnaaz Maleta tidligere på året en række aktører, der netop arbejder med et fælles værdisæt om at skabe en mere bæredygtig madproduktion ved at optimere brugen af overskydende ressourcer i de forskellige dele af produktionskæden.

På en række fælles workshops arbejdede virksomhederne sammen om at dele viden og erfaringer og finde nye måder at støtte op om hinandens produktioner. For eksempel sparrede Peter Larsen Kaffe med virksomheder som Twisted Leaf, der brygger læskedrikke på kaffeblade, og Beyond Coffee, der dyrker svampe i kaffegrums. Deltagerne er allerede en del af Peter Larsen Kaffes initiativ Circular Coffee Community, som blev skudt i gang under Madland Festival og netop fokuserer på at løfte hinandens forretninger gennem samarbejde.

“Cirkularitet er typisk et fokus blandt mindre virksomheder, og de står ofte over for nogle fælles udfordringer lige fra lovgivning til distribution, som de alle har forskellige erfaringer med at tackle. Det giver rig mulighed for konstruktiv videndeling, der kan styrke alle parters potentiale for at vækste, og vi har oplevet en virkelig stor motivation for at deltage i workshoppen. Det kræver dog, at man sætter nogle rammer, der gør udbyttet større end det ekstra arbejde, der ligger i sådan et samarbejde, og det har været meget lærende at facilitere og observere” forklarer Morten Holm Juhl.

Virksomheder ser mere og mere værdi i at dele erfaringer

Ud fra møderne arbejder Morten Holm Juhl og Mehnaaz Maleta nu på at kortlægge de vigtigste faktorer for, hvordan man som madfællesskab kan løfte hinandens virksomheder. Viljen til at indgå i fælles samarbejder er der nemlig ingen tvivl om eksisterer, mener Morten Holm Juhl.

“Især blandt mindre virksomheder er der en langt større motivation til at dele viden og vokse i samspil med andre dele af branchen, end man har set tidligere, hvor man i højere grad beskyttede sine egne forretningsidéer. I dag er der et større fokus på co creation og på at generere viden i fællesskab - virksomheder begynder i stigende grad at få øjnene op for, at det er dér, man virkelig begynder at rykke noget,” forklarer han.

Den spirende bevægelse eksisterer dog stadig primært på græsrodsniveau, påpeger Morten Holm Juhl og Mehnaaz Maleta, der håber, at vi i fremtiden vil se flere aktører tage rollen som facilitator på sig for at fremme samarbejdet på tværs af branchen.

“Jeg tror, tiden er den rette til at sætte endnu mere skub i den her udvikling. Mad og bæredygtighed fylder mere og mere på dagsordenen, og det er problemstillinger, som rigtig mange virksomheder og initiativer arbejder med. Hvis vi kan facilitere flere platforme - fra kontorfællesskaber til store, nationale initiativer - hvor aktørerne kan mødes for at lære af hinanden og arbejde sammen, så tror jeg det kan flytte bjerge for hele madsystemet. Interessen er der i hvert fald,” slutter Morten Holm Juhl.

At facilitere fællesskaber og samarbejder som dem, Morten og Mehnaaz har undersøgt, er et af Madland primære mål. Vi vil være Danmarks madpolitiske og fællesskabende samlingspunkt for alle os, der drømmer om en bæredygtig forandring af madsystemet, og vi er spændte på at se resultaterne af Morten og Mehnaaz’ studier - og glæder os til at dele dem med dig her på kanalen.